POMORSKO-KUJAWSKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY
Stona GłównaProtokół w sprawie zatrucia pszczół wraz z załącznikami.
Kilka informacji o dezynfekcji.
Wniosek o certyfikat do PZP + warunki uzyskania certyfikatu.
Zasady przyznawania odznak honorowych PZP.
Prowadzenie pasiek metodami ekologicznymi.
Znaczenie pszczoły miodnej w zapylaniu roślin entomofilnych.
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości
 handlowej miodu.

WNIOSEK o nadanie Brązowej Odznaki PZP.
WNIOSEK o nadanie Srebrnej Odznaki PZP.
WNIOSEK o nadanie Złotej Odznaki PZP.
WNIOSEK o nadanie Medalu im. ks. dr Jana Dzierżonia.
WNIOSEK o nadanie Statuetki pomnika ks. dr Jana Dzierżonia.
Rozporządzenie Min. Ochr. Środ. w sprawie gatunków obcych.
Druk do zgłoszenia liczby członków i rodzin pszczelich w kole.Kliknij żeby pobrać


Kliknij żeby pobrać


Kliknij żeby pobrać


Kliknij żeby pobrać


Kliknij żeby pobrać


Kliknij żeby pobrać


Kliknij żeby pobrać


Kliknij żeby pobrać


Kliknij żeby pobrać


Kliknij żeby pobrać


Kliknij żeby pobrać


Kliknij żeby pobrać


Kliknij żeby pobrać


Kliknij żeby pobrać

© 2011 Programowanie: Wojciech Wasilewski; Obsługa merytoryczna: Piotr Wasilewski